Aidapkelov Nurbolat Sergalievich
Chairman of the Board of Directors of KazAgroFinance JSC - representative of Baiterek NMH JSC
Dzhuanyshbaeva Aigul Kenesbekovna
Member of the Board of Directors of "KazAgroFinance" JSC
Murzagalieva Aliya Erbolatkyzy
Member of the Board of Directors of "KazAgroFinance" JSC
Serzhan Nurahanovich Madiev
Independent Director-member of the Board of Directors of "KazAgroFinance" JSC
Ruslan Sagadatovich Orazbayev
Member of the Board of Directors of "KazAgroFinance" JSC
Prashev Aydar Gilimovich
Member of the Board of Directors of "KazAgroFinance" JSC
Prashev Aydar Gilimovich
Chairman of the Board of "KazAgroFinance" JSC
Kaiyrzhuban Daniyar Serikuly
Deputy Chairman of the Board of JSC "KazAgroFinance"
Seitzhanov Aidos Bauyrzhanovich
Deputy Chairman of the Board of JSC "KazAgroFinance"
Alish Mars Karaltaevich
Deputy Chairman of the Board of KazAgroFinance JSC
Orazbaev Zhanuzak Zhenisovich
Deputy Chairman of the Board of KazAgroFinance JSC