Zhambyl region West-Kazakhstan region Shymkent city and Turkestan region Pavlodar region North-Kazakhstan region Mangystau region Kyzylorda region Kostanai region Karaganda region East-Kazakhstan region Atyrau region Almaty region Aktobe region Akmola region