(тек қалалық нөмірлерден)
Өтінімнің мәртебесін тексеру

Өтінімнің мәртебесін тексеру

*{{message}}

Өтінім:
{{name}}
Мәртебесі:
{{status}}
Мәртебесі бойынша кезектегі нөмірі:
{{number}}

Тұрақты даму саясаты облысында

«ҚазАгроҚаржы» АҚ өз қызметінде мүдделі тараптар мүдделерінің теңгерімін сақтау жолымен орнықты даму қағидаттарын тиімді іске асыруға ұмтылады.

Орнықты даму саласындағы міндеттерді шеше отырып, Компания өзінің миссиясына, ҚазАгроҚаржы Даму Стратегиясының ережелеріне сүйенеді, сондай-ақ орнықты даму облысындағы халықаралық стандарттармен бекітілген халықаралық мінез-құлық нормалары мен қағидаттарын пайдаланады.

Компания орнықты даму саласындағы халықаралық стандарттарды пайдалануды өз қызметінің үздік халықаралық практикаға сәйкестігін қамтамасыз етудің және орнықты даму облысындағы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудің қажетті шарты ретінде қарастырады.

Компания орнықты даму саласындағы Саясатты басшылыққа алады, Саясат орнықты даму саласындағы басқару жүйесін құру кезіндегі негіз қалаушы қағидаттар мен тәсілдерді айқындайды.

Компаниядағы тұрақты даму үш құрамдас санаттан тұрады: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік, олардың аспектілері gri Standards ескереді.

Тұрақты дамудың Экономикалық компоненті келесі мақсаттардан тұрады:

 • залалсыздық қызметі;
 • жалғыз акционер мен инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз ету;
 • процестердің тиімділігін арттыру;
 • ауыл шаруашылығындағы инвестициялардың өсуі.

Тұрақты дамудың Экологиялық компоненті келесі мақсаттардан тұрады:

 • биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсерін азайту;
 • шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалану;
 • экологиялық, энергия және материал үнемдеу технологияларын қолдану.

Орнықты дамудың Әлеуметтік құрамдас бөлігі әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына бағдарланған және оның ішінде мынадай мақсаттарды қамтиды:

 • жұмысқа қабылдау кезінде ашық конкурстық рәсімдер мен тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;
 • әділ сыйақы және қызметкерлердің құқықтарын сақтау;
 • еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қызметкерлердің денсаулығын сақтау;
 • қызметкерлерді оқыту және кәсіби дамыту;
 • ішкі және сыртқы әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру

Компания өз қызметіне осы үш аспект бойынша талдау жүргізеді, сондай-ақ өз қызметінің нәтижелерінің мүдделі тараптарға теріс әсерін болдырмауға немесе азайтуға тырысады.

Жедел желі

Қоңырауға тапсырыс беру