(тек қалалық нөмірлерден)
Өтінімнің мәртебесін тексеру

Өтінімнің мәртебесін тексеру

*{{message}}

Өтінім:
{{name}}
Мәртебесі:
{{status}}
Мәртебесі бойынша кезектегі нөмірі:
{{number}}
Бос жұмыс орындары

Бос жұмыс орындары

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Қарағанды облысы бойынша филиалының заң кеңесшісі
Міндеттері:

 • жобалар бойынша заңды қортынды жасай отырып, құжаттарға құқықтық сараптаманы жүзеге асырады;
 • ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес филиалдың кредиттік – лизингтік және шаруашылық қызметі бойынша шарттарды дайындауды, қарауды және келісуді жүзеге асырады.
 • проблемалық кредиттер, берешек сомалары және тұрақсыздық айыбы бойынша қызметкердің құзыретіне кіретін клиенттердің өтініштерін қарайды.

Бағыну деңгейі:

Филиал директорына, филиал директорының орынбасарына, Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне жетекшілік ететін-дәлелдеу және негіздеу, ақпарат алмасу.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Жалдау нысаны: ҚР ЕК бойынша 3 айға дейінгі сынақ мерзімімен ресімдеу

Жұмыс кестесі сағат 9:00 ден 18:30 – ға дейін, дүйсенбі-жұма, демалыс уақыты сағат 13.00 дан 14.30 – ге дейін.

Демалыс: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес

Іссапарлар: іс сапарлар болуы мүмкін

Әлеуметтік пакет: Медициналық сақтандыру  

МАНСАПТЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ ӨСУ МҮМКІНДІГІ

Бұл маманның келесі қадамы қандай: жұмыс нәтижесіне байланысты

Оқыту бойынша бағдарламалары: талқыланады

Жұмыс жағдайлары::

Білімі: жоғары/ жоғары оқу орнынан кейінгі (заңды)  

Жұмыс тәжірибесі: Қызметтің ұқсас ерекшелігі бойынша және/ немесе заң/ банк салаларында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі (бұл талап Қоғамда кемінде 1 жыл жұмыс өтілі бар ішкі кандидат – қызметкерлерге, шетелдік жоғары оқу орнын бітірген кандидаттарға қолданылмайды/ магистратура бағдарламасы бойынша Назарбаев Университеті «Болашақ» бағдарламасы бойынша).

«Бакалавр», «Магистр» дәрежелері бойынша шет елдердің жоғары оқу орындарын бітірген тұлғалар үшін жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар жоқ / «Магистр»дәрежесі бойынша ҚР оқу орындары.

Қажетті іскерлік қасиеттер: лауазым бейініне сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу, сондай-ақ функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті басқа да міндетті білім. Құрылымдық бөлімшенің негізгі қызметінің ерекшелігі.

Тілдерді меңгеру:

Қазақша: иә

Ағылшын: құпталады

Орыс: иә

Компьютерлік және компьютерлік бағдарламаларды білу: Офистік бағдарламалармен және тәжірибелі қолданушы деңгейінде AИС (ERP және Siebel CRM) жұмыс істей білу.

Бос жұмыс орнын орналастыру мерзімі: 19.07.2024-25.07.2024.

Байланысушы тұлға: Балнур Куанышбаева

Байланыс телефоны: 8 (7172) 55-65-33 (ішкі:1601)

Эл.мекенжайы: b.kuanyshbayeva@kaf.kz

ҚазАгроҚаржы» АҚ Астана қаласы бойынша филиалының тәуекел-менеджері
Міндеттері:

 1. Қоғамның ішкі нормативтік құжаттамасының талаптарына сәйкес кредиттік өтінімдерді қарау, құзыреті шеңберінде Қоғамның филиалдарын, қаржыландыру жобалары бойынша ұсынымдармен қорытындыны және/немесе қызметтік жазбаларды дайындау;
 2. Дауыс беру құқығымен филиалдың Кредиттік комитетінің құрамына қатысу;
 3. Тәуекел-менеджмент департаментінің сұрауы бойынша Қоғамның филиалдары мен Орталық аппаратының тәуекел-менеджерлері арасында жүктемені бөлу мәселелерін келісу.
 4. Кредиттік өтінімдерді қарау және олар бойынша шешімдерді орталық аппараттың уәкілетті органдары қабылдайтын шектен тыс жобалар бойынша қорытындылар дайындау;
 5. Филиалдың кредиттік портфелінің сапасына талдау жүргізу;
 6. Ұсынылған кредиттік өнімдердің жоспарлы мониторингі процесін және кредиттік портфельдің сапасын бақылауды жүзеге асыру;
 7. Кредиттік лимиттердің сақталуына мониторингті жүзеге асыру, лимиттердің асып кету жағдайлары туралы Тәуекел-менеджмент департаментінің назарына жеткізу және анықтау;
 8. Филиалдың кредиттік тәуекелдерін стресс-тестілеуді жүзеге асыру;
 9. Провизияларды автоматты түрде есептеудің барабарлығына талдау жүргізу, филиал және тәуекел-менеджмент департаменті басшылығының назарына провизияларды есептеу үшін қажетті ақпаратты уақтылы немесе тиісінше енгізбегені туралы ақпаратты тексеру және жеткізу.
 10. Филиал қызметінде туындайтын тәуекелдерді, оның ішінде операциялық тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау;
 11. Қоғамның ішкі аудит қызметімен өзара іс-қимыл;
 12. Қоғамның ішкі нормативтік құжаттамасына жүктелген міндеттер мен функцияларды уақтылы және сапалы орындау.

Бағыныстылық деңгейі: бөлім бастығына, департамент директорына

Үміткерге қойылатын талаптар:

Жалдау нысаны: ҚР ЕК бойынша 3 айға дейінгі сынақ мерзімімен ресімдеу

Жұмыс кестесі сағат 9:00 ден 18:30 – ға дейін, дүйсенбі-жұма, демалыс уақыты сағат 13.00 дан 14.30 – ге дейін.

Демалыс: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес

Іссапарлар: іс сапарлар болуы мүмкін

Әлеуметтік пакет: Медициналық сақтандыру

МАНСАПТЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ ӨСУ МҮМКІНДІГІ

Бұл маманның келесі қадамы қандай: жұмыс нәтижесіне байланысты

Оқыту бойынша бағдарламалары: талқыланады

Жұмыс жағдайлары::

Білімі: жоғары /жоғары оқу орнынан кейінгі білім (экономикалық/қаржылық/ заңгерлік.

Жұмыс тәжірибесі: қызметтің ұқсас ерекшелігі бойынша қаржы, экономикалық, банк салаларындағы жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес немесе Қоғамның құрылымдық бөлімшесіндегі өзге де позицияда кемінде 2 жыл (бұл талап қоғамда кемінде 1 жыл жұмыс өтілі бар ішкі кандидат – қызметкерлерге, кандидаттарға қолданылмайды,  магистратура бағдарламасы бойынша шетелдік жоғары оқу орнын/ Назарбаев Университетін бітірген, "Болашақ"бағдарламасы бойынша бітірген).

"Бакалавр", "Магистр"дәрежелері бойынша шет елдердің жоғары оқу орындарын бітірген тұлғалар үшін жұмыс тәжірибесіне талаптар қойылмай/"Магистр"дәрежесі бойынша ҚР оқу орындары.

Қажетті іскерлік қасиеттер: орындаушылық, жауапкершілік, мақсаттылық

Міндетті білім: лауазым бейініне сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін ҚР Нормативтік құқықтық актілері, сондай-ақ функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білім.

Тілдерді меңгеру:

Қазақша: иә

Ағылшын: құпталады

Орыс: иә

Компьютер мен компьютерлік бағдарламаларды білу: MS Outlook, MS Office, AIS 1C.

Бос жұмыс орнын орналастыру мерзімі: 19.07.2024-25.07.2024.

Байланысушы тұлға: Балнур Куанышбаева

Байланыс телефоны: 8 (7172) 55-65-33 (ішкі:1601)

Эл.мекенжайы: b.kuanyshbayeva@kaf.kz

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы
Міндеттері:

1) Қоғам қызметіндегі комплаенс-тәуекелдерді тиімді басқару жөніндегі қызметке жалпы басшылықты жүзеге асырады;
2) қоғам ұшырайтын комплаенс-тәуекелдерді басқарудың кешенді жүйесін ұйымдастыруды, енгізуді және қолдауды қамтамасыз етеді;
3) қызмет қызметінің бағыттарын айқындайды;
4) комплаенс-тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі нормативтік құжаттарды әзірлейді және олардың қоғамда сақталуына мониторингті жүзеге асырады;
5) қоғамның басқа құрылымдық бөлімшелері дайындаған ішкі нормативтік құжаттарға, оларға өзгерістер мен толықтыруларға сараптама жүргізеді;
6) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру мәселелері бойынша сыртқы реттеушілік талаптардың және қоғам қызметіне қолданылатын өзге де реттеушілік талаптардың мониторингін жүзеге асырады және олардың өзгеруін Қоғам қызметкерлерінің назарына жеткізуді қамтамасыз етеді;
7) Қоғам қызметінің заңнама талаптарына және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкестігі мәселелері бойынша тексерулерді жүзеге асырады;
8) Қоғам қызметінің барлық түрлері бойынша комплаенс-тәуекелдерді анықтау үшін қоғамның бизнес-процестерін талдауды жүзеге асырады және оларды жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді;
9) комплаенс-тәуекелдерді бағалауды, оның ішінде қоғамның негізгі бизнес-процестерінің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшырауын бағалауды, Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруды (жылыстатуды) және терроризмді қаржыландыруды жүзеге асырады;
10) комплаенс бойынша бақылау рәсімдерін әзірлейді және оларды автоматтандыру жөніндегі техникалық тапсырмаларды әзірлеуге (қажет болған жағдайда) қатысады;
11) бастамашылық ақпараттандыру арналарының тиімді жұмысын қамтамасыз етеді;
12) комплаенс-тәуекелдердің жай-күйі туралы есептерді, АКҚ функциясын орындау шеңберінде өзге де есептілікті қалыптастырады және оларды Директорлар кеңесіне және өзге де мүдделі тұлғаларға ұсынады;
13) Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатында тиімді ішкі бақылауды қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларды іске асыруға жалпы бақылауды, үйлестіруді және мониторингті жүзеге асырады;
14) жұмысты жетілдіру және жеке және заңды тұлғалардың шағымдарын беруге ықпал ететін себептерді жою мақсатында тиісті ұсынымдар бере отырып, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін талдау және қорыту;
15) жеке және заңды тұлғалардың нормативтік құжаттардың бұзылуы, Қоғам қызметкерлерінің қызметтік міндеттерін орындау кезіндегі заңсыз әрекеттері туралы сын ескертпелері, мәліметтері бар өтініштерін қарауға қатысады;
16) сыбайлас жемқорлық, алаяқтық, Қоғам қызметкерлері тарапынан өкілеттіктерді өзге де теріс пайдалану фактілері бойынша өтініштерді, хабарламаларды, сұрау салуларды қарайды;
17) қоғамның жекелеген қызметкерлері мен құрылымдық бөлімшелерінің жұмысында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою жөніндегі ұсынымдарды, сондай-ақ АКҚ құзыреті шеңберінде көрсетілген бөлімшелердің жұмысын оңтайландыру жөніндегі ұсынымдарды әзірлейді және қоғам басшылығына ұсынады;
18) қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік уәкілетті органдармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады;
19) АКҚ құзыреті шеңберінде Қоғам қызметкерлерін оқытуды және олардың білім деңгейін арттыруды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;
20) АКҚ құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне консультациялар береді;
21) АКҚ құзыретіндегі, оның ішінде ірі және мүдделі мәмілелерді қарау және келісу процесіне қатысу шеңберінде Қоғам қызметінің мәселелері бойынша қорытындылар береді;
22) ішкі нормативтік құжаттарда көзделген өзге де функциялар.

АКҚ басшысының негізгі міндеттеріне мыналар кіреді:
1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, мемлекеттік органдардың, Жалғыз акционердің актілерінің және қоғам қызметіне жататын өзге де құжаттардың нормалары мен талаптарын сақтау;
2) жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария талаптарын сақтау;
3) жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормалармен және қоғамның Іскерлік әдеп кодексімен белгіленген іскерлік әдеп және корпоративтік мәдениет нормаларын сақтау;
4) еңбек тәртібін және ақпараттың құпиялылығын сақтау;
5) Осы лауазымдық нұсқаулықта көзделген функцияларды сапалы және уақтылы орындау;
6) қызметтің жұмыс жоспарларын орындау;
7) жаңадан қабылданған қызмет қызметкерлерінің қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын зерделеуін қамтамасыз ету;
8) анықталған операциялық және кредиттік тәуекелдер туралы қажетті ақпараттың залалдар базасына уақтылы енгізілуін бақылау және қамтамасыз ету (Lost.kaf.kz).

Бағыну деңгейі: Директорлар кеңесіне.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Жалдау нысаны: ҚР ЕК бойынша 3 айға дейін сынақ мерзімімен ресімдеу

Жұмыс кестесі: 9:00-дан 18:30 дейін, дүйсенбі-жұма, тынығу уақыты 13.00-ден 14.30 дейін.

Демалыс: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес.

Іссапарлар: іссапарлар болуы мүмкін

Әлеуметтік пакет: медициналық сақтандыру

ЫҚТИМАЛ МАНСАПТЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ ӨСУ

Бұл маман үшін келесі саты қандай: жұмыс нәтижелеріне байланысты

Оқыту бағдарламалары: талқылануда

Жұмыс жағдайлары::

Білімі: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі бір немесе бірнеше бейіндік салаларда – құқықтану, қаржы, экономика, менеджмент немесе бизнес-функциямен байланысты басқа да сабақтас бағыт;

Жұмыс тәжірибесі: кәсіби салада кемінде 5 (бес) жыл, оның ішінде:

 • комплаенс-бақылау, ішкі бақылау, тәуекел-менеджмент, Құқықтану, аудит бөлімшелерінде бір немесе бірнеше кәсіби салаларда кемінде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесі;
 • бір немесе бірнеше ұйымдарда – ұлттық басқарушы холдингте, ұлттық холдингте, ұлттық компанияда, аудиторлық ұйымда, қаржы институтында немесе мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарында кемінде 2 (екі) жыл жұмыс тәжірибесі;
 • кемінде 3 (үш) жыл басшылық өтілі бар.

Қажетті іскерлік қасиеттер:

білім:

Қазақстан Республикасының облыстағы заңнамасы:

 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл;
 • Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл;
 • лизинг және қаржылық қызметтер;
 • Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау;
 • азаматтық-құқықтық қатынастар және т. б.;

дағдылар:

 • ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу;
 • тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау, аудит процестерін түсіну;
 • оларды оңтайландыру және тиімділікті арттыру үшін бақылау процедураларын автоматтандыру қажеттілігін түсіну;
 • деректердің үлкен көлемін талдау, жүйелеу, құрылымдау;
 • деректер базасымен жұмыс, компьютердің тәжірибелі пайдаланушысы;
 • мемлекеттік және ағылшын тілдерін білген жөн;
 • ұйымдастырушылық қабілеттер;
 • стратегиялық және жедел шешімдер қабылдай білу;
 • жанжалды жағдайларды шеше білу.

Тілдерді меңгеруі:

Қазақ тілі: иә

Ағылшын: құпталады

Орыс: иә

Компьютер мен компьютерлік бағдарламаларды білу: MS Office, 1С.

Байланысушы тұлға: Балнур Куанышбаева

Байланыс телефоны: 8 (7172) 55-65-33 (ішкі:1601)

Эл.мекенжайы: b.kuanyshbayeva@kaf.kz

Жедел желі

Қоңырауға тапсырыс беру