Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы

Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы

Директорлар кеңесінің қызметі

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес әрекет етеді, онда ДК мүшелерін іздеу, іріктеу және сайлау тәртібі; ДК жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға кірістіру тәртібі; ДК-нің ЖА-мен және Қоғам Басқармасымен өзара іс-қимыл тәртібі; ДК мүшелерінің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі; ДК отырыстарын өткізуді ұйымдастыру тәртібі; ДК қызметін бағалау тәртібі; ДК мүшелеріне шығыстар өтемақыларын және сыйақыларды төлеу тәртібі; ДК мүшелерінің біліктілігін арттыру және олардың сыртқы сарапшыларды тарту тәртібі көрсетіледі.

Директорлар кеңесінің қызметі кәсіпқойлық, парасаттылық және сақтық, адалдық және әділдік, сондай-ақ ЖА құқықтарын қорғау қағидаттарына негізделеді.

ДК функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында оның жанында мынадай комитеттер жұмыс істейді: 

 • ішкі аудит жөніндегі;
 • стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі;
 • әлеуметтік мәселелер, кадрлар және сыйақылар жөніндегі;
 • автоматтандыру мәселелері бойыншаавтоматтандыру мәселелері бойынша.

Қазіргі уақытта Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны 5 адамды құрайды, оның ішінде екі тәуелсіз директор бар, бұл Жалғыз акционердің мүдделерін сақтау үшін Директорлар кеңесі құрамының теңгерімділігін қамтамасыз етеді және Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамын корпоративтік басқарудың үздік тәжірибесінің талаптарына сәйкес келтіруге мүмкіндік береді.

Директорлар кеңесі мен комитеттердің отырыстары тұрақты негізде өткізіліп тұрады. 2019 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі 14 отырыс, оның ішінде 11 отырысты бетпе-бет нысанда және 3 отырысты сырттай нысанда өткізді, бұл отырыстарда Қоғам қызметінің негізгі бағыттары бойынша шешімдер қаралды және қабылданды. 

Директорлар кеңесінің комитеттері

Қоғамның Директорлар кеңесінің жанынан 4 комитет құрылған, олардың құзыретіне стратегиялық жоспарлау, кадрлар мен сыйақылар бойынша, ішкі аудит, әлеуметтік мәселелерді, тәуекелдер бойынша мәселелерді қарау жатады. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін анағұрлым маңызды мәселелерді терең де мұқият қарауға және қабылданған шешімдердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі комитеті

Ішкі аудит жөніндегі комитеттің атқарымдарына қаржылық есептілік, сыртқы аудит, ішкі аудит, заңнаманы сақтау, есептілік және қызметті бағалау және т.б мәселелерді алдын ала қарап, Директорлар кеңесіне ұсыныстар беру кіреді.

Комитет мүшелері:

 1. Мәдиев Сержан Нұраханұлы, тәуелсіз директор – Комитет төрағасы;
 2. Оразбаев Руслан Сағадатұлы, тәуелсіз директор – Комитет мүшесі.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитеті

Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитеттің атқарымдарына стратегиялық жоспарлау, инвестициялық және инновациялық қызмет, ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару, есептілік және қызметті бағалау, тағы да басқа мәселелерді алдын ала қарап, Директорлар кеңесіне ұсыныстар беру кіреді.

Комитет мүшелері:

 1. Оразбаев Руслан Сағадатұлы, тәуелсіз директор – Комитет төрағасы;
 2. Мәдиев Сержан Нұраханұлы, тәуелсіз директор – Комитет мүшесі.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің әлеуметтік мәселелер, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті

Әлеуметтік мәселелер, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің атқарымдарына біліктілік талаптары, кандидаттарды бағалау, сабақтастықты жоспарлау мәселелерін, қызметті бағалау, сыйақы жүйесі туралы және т.б. мәселелерді алдын ала қарап, Директорлар кеңесіне ұсыныстар беру кіреді.

Комитет мүшелері:

 1. Оразбаев Руслан Сағадатұлы, тәуелсіз директор – Комитет төрағасы;
 2. Мәдиев Сержан Нұраханұлы, тәуелсіз директор – Комитет мүшесі.

"ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің автоматтандыру мәселелері жөніндегі комитеті

Автоматтандыру мәселелері жөніндегі комитеттің функцияларына қоғамның кредиттік-лизингтік өнімдері мен процестерін автоматтандыру жөніндегі жобалар бойынша Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының жобаларын қарау және алдын ала мақұлдау, бизнес-процестерді автоматтандыру процесінде қоғамның жұмыс топтарының өзара іс-қимылын (бар болса) үйлестіру, қоғам процестерін оңтайландыру және автоматтандыру жөніндегі ұсыныстарды алдын ала қарау және келісу және қоғамның бизнес-процестерін оңтайландыру және автоматтандыру жөніндегі ұсынымдарды тұжырымдау кіреді.

Комитет мүшелері:

 1. Дарибаев Мурат Амангельдиевич, "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы – Комитет төрағасы;
 2. Избастин Каныш Темиртаевич, "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - комитет мүшесіб.
Корпоративтік хатшы

Ермашева Бақыт Нұрдинқызы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ корпоративтік хатшысы

1976 жылы 6 ақпанда дүниеге келген

Азаматтық - Қазақстан Республикасы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ акцияларына иелік ету - иелік етпейді

Қазіргі уақытта басқа ұйымдардағы толық емес жұмыс күні - жоқ

Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету - жоқ

Білім:

1997 ж. - «Қайнар» университеті, «халықаралық экономикалық қатынастар» факультеті, мамандығы: ағылшын тілін білетін халықаралық экономикалық қатынастар жөніндегі маман (үздік диплом).

Жұмыс тәжірибесі:

1997 жылдың шілдесінен 2008 жылдың қаңтарына дейін - департаменттің аға экономисі / жетекші талдаушысы / бас экономисі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша операциялары;

2008 жылдың қаңтарынан 2009 жылдың маусымына дейін - бөлім бастығы / өндірістік департамент директорының орынбасары «ҚДБ-Лизинг» АҚ қаржы нарықтары;

2013 жылғы маусымнан 2017 жылғы мамырға дейін - Директорлар кеңесінің хатшысы / м.а. «Народный» АҚ корпоративтік хатшысы Қазақстан Банкі »;

2017 жылдың мамырынан 2020 жылдың қаңтарына дейін - «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ еншілес ұйымы - «ҰБХ» АҚ корпоративтік хатшысы «Бәйтерек»;

2020 жылдың ақпанынан 2021 жылдың наурызына дейін - «Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ корпоративтік хатшысы ҚазАгро;

2021 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «ҚазАгроҚаржы» АҚ корпоративтік хатшысы.

Орындалған функциялар:

 • Қоғам органдары мен лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының саласындағы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету корпоративтік басқару, Жарғы, Корпоративтік басқару кодексі және Компанияның IRR, сонымен қатар корпоративтік басқару саясаты мен тәжірибесін жетілдіру;
 • Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету;
 • заңнаманың талаптарына сәйкес Жалғыз акционердің шешім қабылдауын қамтамасыз ету ҚР, құрылтай жарғысы және компанияның басқа да ұлттық өнімі;
 • Компания туралы маңызды ақпаратты сақтауды, ашуды және ұсынуды қамтамасыз ету, сонымен қатар құзыреті шегінде ақпараттық ашықтықтың жоғары деңгейін сақтау;
 • Қоғам органдарының арасындағы нақты және тиімді өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету.