(тек қалалық нөмірлерден)
Өтінімнің мәртебесін тексеру

Өтінімнің мәртебесін тексеру

*{{message}}

Өтінім:
{{name}}
Мәртебесі:
{{status}}
Мәртебесі бойынша кезектегі нөмірі:
{{number}}

Корпоративтік басқару тәжірибесі

Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Қоғамның негізгі басқаруоргандары - Қоғамның Басқармасы, Директорлар кеңесі және жалғызакционері арасындағы өзара қарым-қатынастар тиісті уәкілетті органдарарқылы бекітілген корпоративтік рәсімдер шеңберінде жүзеге асырылады.Корпоративтік басқарудың жалпы қабылданған қағидаттарына сүйенеотырып, қоғамда тәуелсіз директорлар институттары, ішкі аудит қызметібелсенді жұмыс істейді, Қоғамның директорлар кеңестері жанынанкомитеттер құрылды, Корпоративтік хатшының жұмысы жолға қойылды.

Тәжірбие

Қоғам Корпоративтік басқаруды Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру, оныңбеделін нығайту және капитал тартуға жұмсалатын шығындарды азайтуқұралы ретінде қарастырады. Қоғам Корпоративтік басқарудың тиістіжүйесін Қазақстан Республикасындағы заңнаманың үстемдігін қамтамасызетуге қосқан өз үлесі және оның уақытша экономика мен тұтастай қоғамдағыорнын айқындайтын фактор ретінде қарайды.

Қоғамның корпоративтік басқаруы әділеттілік, адалдық, жауапкершілік,айқындық, кәсібилік және құзыреттілік негізінде құрылады. Корпоративтікбасқарудың тиімді құрылымы қоғамның барлық мүдделі тараптарыныңқұқықтары мен мүдделерін құрметтеуді болжайды және қоғамның табыстықызметіне, оның ішінде оның құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылықпен табыстылықты қолдауға ықпал етеді.

Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру

Компанияның табысты даму факторларының бірі корпоративтік басқаружүйесін жетілдіру жөніндегі үздіксіз жұмыс болып табылады.

Корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің сапалы мониторингі мақсатында "ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның 2020-2029 жылдарға арналған даму стратегиясына "корпоративтік басқару рейтингі" қызметінің негізгі көрсеткіші енгізілген.

"ҚазАгроҚаржы" АҚ ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес корпоративтік басқару жүйесінің тәуелсіз диагностикасы үш жылда бір рет жүргізіледі.

2023 жылы жүргізілген бағалау қорытындысы бойынша корпоративтік басқару деңгейі 95,2% -. құрады.

Компания менеджмент жүйесін корпоративтік басқарудың озықпрактикасының әлемдік стандарттарына келтіру жолымен корпоративтікбасқару деңгейін арттыру бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізудіжалғастырады. Корпоративтік басқаруды дамыту компанияның тиімдіқызметін арттыруға елеулі ықпал етеді және танылған әлемдік стандарттарғасәйкес жұмыс істейтін табысты компания болуға мүмкіндік береді.

Жедел желі

Қоңырауға тапсырыс беру