Өтінімнің мәртебесін тексеру

Өтінімнің мәртебесін тексеру

*{{message}}

Өтінім:
{{name}}
Мәртебесі:
{{status}}
Мәртебесі бойынша кезектегі нөмірі:
{{number}}

Корпоративтік оқиғалар

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы:  "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн2019 жылғы 30 қазанда
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу орны: отырыс "ҚазАгро"
ұлттық басқарушы холдингі "АҚ Басқармасының орналасқан жерінде өтті - Нұр-Сұлтан қ., Бегелдинов даңғ., 12
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:  
«Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.
Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер /
Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «ҚазАгро» холдингі» АҚ басқарушы директоры Айтжанов Сұлтан Мұратұлы және «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Караулов Қанат Серікұлы «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Айтжанов Сұлтан Мұратұлының және Караулов Қанат Серікұлының «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

2. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ басқарушы директоры Джуанышбаева Айгүл Кеңесбекқызы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Джуанышбаева Айгүл Кеңесбекқызының «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

3. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі сәйкесінше «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын. 

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 5 ДАУЫС (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.М., Тасжүреков Е.К.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.

Артқа