Өтінімнің мәртебесін тексеру

Өтінімнің мәртебесін тексеру

*{{message}}

Өтінім:
{{name}}
Мәртебесі:
{{status}}
Мәртебесі бойынша кезектегі нөмірі:
{{number}}
Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасауы

Корпоративтік оқиғалар

«ҚазАгроҚаржы» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы туралы

 1. Акционерлік қоғамның органымен мәміле жасасу туралы шешімнің қабылданған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны – 1 215 044 529,88 (бір миллиард екі жүз он бес миллион қырық төрт мың бес жүз жиырма тоғыз, 88/100) теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің ақырғы бағаланған күні –    2015 жылғы 1 қазан.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,429%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:
  • инвестициялық жобаны қаржыландыру құрылымының 1 226 186 389,88 (бір миллиард екі жүз жиырма алты миллион жүз сексен алты мың үш жүз сексен тоғыз, 88/100) теңгеден 1 215 044 529,88 (бір миллиард екі жүз он бес миллион қырық төрт мың бес жүз жиырма тоғыз, 88/100) теңгеге дейін өзгеруіне байланысты.
  • инвестициялық жобаны қаржыландыру құрылымының өзгеруіне байланысты, өтеу кестесі өзгертілді.
  • инвестициялық жобаны қаржыландыру құрылымының өзгеруіне байланысты, жобаның жалпы құны өзгерді.
 6. 2014 жылғы 3 ақпандағы № 14/12 Инвестициялық жобаны қаржыландыру туралы келісімге №5 қосымша келісімнің жасалған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.

 1. Акционерлік қоғамның органымен мәміле жасасу туралы шешімнің қабылданған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны – 107 259 606 (жүз жеті миллион екі жүз елу тоғыз мың алты жүз алты) теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің ақырғы бағаланған күні – 03.12.2015 ж.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,037%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:
  • инвестициялық жобаны қаржыландыру құрылымының өзгеруіне байланысты, жобаның жалпы құны өзгерді.
 6. 2014 жылғы 3 ақпандағы № KST\НЕД-14-13 жылжымайтын мүлік кепілдігі (ипотека) туралы шартқа №3 қосымша келісімнің жасалған күні – 2016 жылғы 02 наурыз.

 1. Акционерлік қоғамның органымен мәміле жасасу туралы шешімнің қабылданған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны – 56 889 116 (елу алты миллион сегіз жүз сексен тоғыз мың жүз он алты) теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің ақырғы бағаланған күні – 03.12.2015 ж.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,020%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:
  • инвестициялық жобаны қаржыландыру құрылымының өзгеруіне байланысты, жобаның жалпы құны өзгерді.
 6. 2014 жылғы 3 ақпандағы № KST\НЕД-14-15 жылжымайтын мүлік кепілдігі (ипотека) туралы шартқа №3 қосымша келісімнің жасалған күні – 2016 жылғы 02 наурыз.

 1. Акционерлік қоғамның органымен мәміле жасасу туралы шешімнің қабылданған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны – 306 078 341 (үш жүз алты миллион жетпіс сегіз мың үш жүз қырық бір) теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің ақырғы бағаланған күні – 03.12.2015 ж.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,108%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:
  • инвестициялық жобаны қаржыландыру құрылымының өзгеруіне байланысты, жобаның жалпы құны өзгерді.
 6. 2014 жылғы 3 ақпандағы № KST\ПЗ-14-12 жылжымайтын мүлік кепілдігі (ипотека) туралы шартқа №3 қосымша келісімнің жасалған күні – 2016 жылғы 02 наурыз.

 1. Акционерлік қоғамның органымен мәміле жасасу туралы шешімнің қабылданған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны – 251 915 053 (екі жүз елу бір миллион тоғыз жүз он бес мың елу үш) теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің ақырғы бағаланған күні – 03.12.2015 ж.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,088%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:
  • инвестициялық жобаны қаржыландыру құрылымының өзгеруіне байланысты, жобаның жалпы құны өзгерді.
 6. 2014 жылғы 3 ақпандағы № KST\ПЗ-14-14 жылжымайтын мүлік кепілдігі (ипотека) туралы шартқа №3 қосымша келісімнің жасалған күні – 2016 жылғы 02 наурыз.

 1. Акционерлік қоғамның органымен мәміле жасасу туралы шешімнің қабылданған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны - 804 944 881,55 (сегіз жүз төрт миллион тоғыз жүз қырық төрт мың сегіз жүз сексен бір, 55/100) теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің ақырғы бағаланған күні – қолдануға жарамсыз.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,284%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:
  • 2016 жылдың наурызында, қазанында төлеуге жататын қарыз берешегін қайта құрылымдауға байланысты;
 6. 2014 жылғы 18 наурыздағы № AST-14/28-14 қаржы лизингі шартына № 2 қосымша келісімнің жасалған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.

 1. Акционерлік қоғамның органымен мәміле жасасу туралы шешімнің қабылданған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны - 8 928 542 (сегіз миллион тоғыз жүз жиырма сегіз мың бес жүз қырық екі) теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің ақырғы бағаланған күні – қолдануға жарамсыз.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,003%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:
  • 2016 жылдың наурызында, қазанында төлеуге жататын қарыз берешегін қайта құрылымдауға байланысты;
 6. 2014 жылғы 18 наурыздағы № AST-14/29-14 қаржы лизингі шартына № 2 қосымша келісімнің жасалған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.

 1. Акционерлік қоғамның органымен мәміле жасасу туралы шешімнің қабылданған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны - 6 002 400 (алты миллион екі мың төрт жүз) теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің ақырғы бағаланған күні – қолдануға жарамсыз.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,002%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:
  • 2016 жылдың наурызында, қазанында төлеуге жататын қарыз берешегін қайта құрылымдауға байланысты;
 6. 2014 жылғы 5 маусымдағы № AST-14/32-14 қаржы лизингі шартына № 2 қосымша келісімнің жасалған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.

 1. Акционерлік қоғамның органымен мәміле жасасу туралы шешімнің қабылданған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны - 10 400 000 (он миллион төрт жүз мың) теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің ақырғы бағаланған күні – қолдануға жарамсыз.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,003%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:
  • 2016 жылдың наурызында, қазанында төлеуге жататын қарыз берешегін қайта құрылымдауға байланысты;
 6. 2014 жылғы 8 тамыздағы № AST-14/36-14 қаржы лизингі шартына № 2 қосымша келісімнің жасалған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.

 1. Акционерлік қоғамның органымен мәміле жасасу туралы шешімнің қабылданған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны – 204 442 660 (екі жүз төрт миллион төрт жүз қырық екі мың алты жүз алпыс) теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің ақырғы бағаланған күні – 03.12.2015 ж.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,072%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:
  • 2016 жылдың наурызында, қазанында төлеуге жататын қарыз берешегін қайта құрылымдауға байланысты;
 6. 2014 жылғы 17 маусымдағы № AST-14/33-14 қаржы лизингі шартына № 3 қосымша келісімнің жасалған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.

 1. Акционерлік қоғамның органымен мәміле жасасу туралы шешімнің қабылданған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны – 325 000 000 (үш жүз жиырма бес миллион) теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің ақырғы бағаланған күні – 03.12.2015 ж.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталмыш акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,114%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:
  • 2016 жылдың наурызында, қазанында төлеуге жататын қарыз берешегін қайта құрылымдауға байланысты;
 6. 2014 жылғы 18 наурыздағы № AST-14/31-14 қаржы лизингі шартына № 2 қосымша келісімнің жасалған күні – 2016 жылғы 2 наурыз.

Артқа

Жедел желі

Қоңырауға тапсырыс беру