Өтінімнің мәртебесін тексеру

Өтінімнің мәртебесін тексеру

*{{message}}

Өтінім:
{{name}}
Мәртебесі:
{{status}}
Мәртебесі бойынша кезектегі нөмірі:
{{number}}
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін мәселелер тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Корпоративтік оқиғалар

Олар туралы ақпарат акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін мәселелер тізбесі бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

1. Директорлар кеңесі өткен күн: 30.06.2016 жыл

2. Ол туралы ақпарат акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін, директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны: 1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы туралы»

2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде Облигациялардың бірінші шығарылым шарттарын анықтау туралы»

3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ міндеттемелерін «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы арқылы «ҚазАгроҚаржы» АҚ меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы»

3. Осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер): 1) «ҚазАгроҚаржы» АҚ 30 350 000 000 (отыз миллиард үш жүз елу миллион) теңге сомасына «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымын жүзеге асырсын.

2) «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындаған шараларды қолдансын.

2. Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

Осы шешімге қоса тіркелген «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде Облигациялардың бірінші шығарылым шарттарын анықтасын.

3. Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

1) «ҚазАгроҚаржы» АҚ міндеттемелері 30 350 000 000 (отыз миллиард үш жүз елу миллион) теңге сомасына облигация шығару арқылы «ҚазАгроҚаржы» АҚ меншікті капитал мөлшерінің он пайызынан артығын құрайтын шамаға ұлғайтылсын.

2) «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындаған шараларды қолданысын.

Артқа

Жедел желі

Қоңырауға тапсырыс беру