Сыртқы аудитор туралы ақпарат

Сыртқы аудитор туралы ақпарат

Сыртқы аудитор туралы ақпарат
Жыл Аудиторлық ұйымның атауы Шартқа сәйкес, көрсетілген қызметтің құны, мың теңге Көрсетілген қызмет түрі

2015

«Эрнст энд Янг» ЖШС

28 914

Жылдық аудит және жарты жылдық қаржы есептілігінің шолуы (2014 жылға және 2015 жылдың I жарты жылдығына)

2016

«Эрнст энд Янг» ЖШС

31 330

Жылдық аудит және жарты жылдық қаржы есептілігінің шолуы (2015 жылға және 2016 жылдың I жарты жылдығына)

2017

«Эрнст энд Янг» ЖШС

33 186

Жылдық аудит және жарты жылдық қаржы есептілігінің шолуы (2016 жылға және 2017 жылдың I жарты жылдығына)

2018

«Эрнст энд Янг» ЖШС

35 839

Жылдық аудит және жарты жылдық қаржы есептілігінің шолуы (2017 жылға және 2018 жылдың I жарты жылдығына)

2019

«Эрнст энд Янг» ЖШС

42 976 Жылдық аудит және жарты жылдық қаржы есептілігінің шолуы (2018 жылға және 2019 жылдың I жарты жылдығына)
2020

«BDO Kazakhstan» ЖШС

29 008 2020 жылдын аудит қаржы есептілігінің шолуы.

Сыртқы аудитордың көрсеткен қызметтері туралы ақпарат