Біз туралы

Біз туралы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ «Ауыл шаруашылығының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 24 қарашадағы № 1777 қаулысына сәйкес 1999 жылы 28 желтоқсанда ауыл шаруашылығындағы басты мәселелердің бірі – техника паркін жаңарту мәселесін шешуде көмек көрсету мақсатында құрылған. Қоғам «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингінің құрамына енеді. Өз кезегінде Холдингтің Жалғыз акционерінің функциясын Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі атқарады. Қоғам өз қызметін Акционерлік қоғамдар туралы заңға және дүние жүзіндегі корпоративтік басқарудың ең үздік тәжірибесіне сәйкес жүзеге асырады. Қоғам Жалғыз акционердің мүддесінде қызмет атқарады, Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесіне есеп беруге міндетті.

Миссиясы

Сапалы және бәсекелі лизингтік қызметтер ұсыну жолымен Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін техникалық жарақтандыруға жәрдемдесу.

Пайымдауы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ-саланың қазіргі заманғы және жоғары технологиялық техникаға қажеттілігін қамтамасыз ететін Қазақстанның АӨК лизинг нарығындағы көшбасшы.

Қызмет түрлері

Жарғылық мақсаттарды іске асыру үшін, Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
1) агроөнеркәсіптік кешендегі лизингтік қызмет;
2) несиелендіру және Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін, заңнамалық актілермен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері;
3) республикалық бюджеттік бағдарламаларды және агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға бағытталған басқа да бағдарламаларды іске асыруға қатысу.
Қазақстанның барлық аймақтарында компанияның 16 филиалы бар. Компанияның еншілес кәсіпорындары жоқ.

Рейтингтерінің болуы

2019 жылғы 4 сәуірде «Fitch Ratings» халықаралық рейтингтік агенттігі «ҚазАгроҚаржы» АҚ шетелдік және ұлттық валютадағы эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингін (ЭДР) ВВ+ деңгейінде "Тұрақты" болжаммен растады.

Қызметкерлер саны

353

Лицензия

Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген операцияларды ұлттық валютада жүргізуге Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің лицензиясы 2006 жылғы 31 Наурызда алынды.

Сапа менеджменті жүйесі

Компанияда заманауи талаптарға жауап беретін нәтижелі сапа менеджменті жүйесінің құрылуы Қоғамның негізгі бизнес-процестерді дамытуға, оңтайландыруға және автоматтандыруға деген ішкі қажеттіліктері, сондай-ақ тұтынушылардың қанағаттанушылығының артуы себепші болды.

Сапа менеджменті жүйесін қолданудың мақсаты Қоғамның миссиясы мен сапа саласындағы саясатына сәйкес аграрлық сектордағы көрсетілетін қаржы қызметтері нарығындағы Компанияның тұрақты бәсекелі артықшылықтарын қамтамасыз ету болып табылады.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ 2008 жылы стандартқа, ISO 9001:2008 сәйкес сапа менеджменті жүйесі бойынша сертификаттаудан ойдағыдай өткен.

2014 жылы Компания стандартқа, ISO 9001:2008 сәйкес, сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін және қолданылуын растап, қайта сертификаттаудан өткен, бұл сертификатпен расталған.

2017 жылы Компания қайта сертификаттаудан сәтті өтті және сертификатпен расталған ISO 9001: 2015 стандартының жаңа нұсқасына көшті.

Компания сапа менеджменті жүйесін қолдау аясында жыл сайын аудит нәтижелері бойынша ИСО 9001: 2015 талаптарына сәйкестігін растайды.

Сапа саласындағы саясаты

Сапа саласындағы мақсаттар

Сапа саласындағы сертификаты

Наградалары

«ҚазАгроҚаржы» АҚ өткен жылғы 8 млрд. теңге мөлшерінде 5-жылдық теңгелік облигацияларды шығару және орналастыру бойынша мәмілесін EMEA Finance «Еуропада, Таяу және Орта Шығыста әрі Африкада Облигациялардың Ұлттық Валютадағы Үздік Шығарылымы» санатында жеңімпаз деп таныған (“Best local currency bond in EMEA”).

Компанияның даму тарихы