Оқыту материалдары

Құрметті жеткізушілер!

Аяқталған жұмыстардың актілерін құру (ұсынылатын қызметтер, тауарларды жеткізу) бойынша оқу материалдарымен танысу үшін төмендегі сілтемелер бойынша өтуге болады:

https://wiki.mitwork.kz/pages/viewpage.action?pageId=20611321

https://wiki.mitwork.kz/pages/viewpage.action?pageId=20611295