Рейтингтер

Fitch Ratings:

Соңғы өзгерістер енгізілген күн

2020 жылғы 2 сәуірде

Рейтингтік агенттік

Fitch Ratings

Деңгейі

BB+, болжамы "Тұрақты"

https://www.fitchratings.com

  • Шетелдік және ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді ЭДР «ВВ+» деңгейінде расталды, болжамы «Тұрақты»;
  • Шетелдік және ұлттық валютадағы қысқа мерзімді ЭДР «В» деңгейінде расталды;
  • Ұлттық  ұзақ мерзімді рейтинг «AА(kaz)» деңгейінде расталды, болжамы «Тұрақты»;
  • Басым қамсыздандырылмаған қарыз рейтингі «BB+» деңгейінде расталды;
  • Басым қамсыздандырылмаған қарыз ұлттық рейтингі «AA(kaz)» деңгейінде расталды.