Корпоративтік оқиғалар күнтізбесі

Корпоративтік оқиғалар күнтізбесі

2021 жылға арналған корпоративтік оқиғалар күнтізбесі

Корпоративтік оқиға (іс-шара)

Өткізу мезгілі

1

KAFIb10 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

05.01.2021 ж. дейін

2

KAFIb 9 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

12.01.2021 ж. дейін

3

ҚЕД интернет-ресурсында 2020 жылғы 4-тоқсанға арналған аралық қаржылық есептілікті жариялау   

30.01.2021 ж. дейін

4

KAFIb3 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

02.02.2021 ж. дейін

5

ҚЕД интернет-ресурсында 2021 жылдың 1 тоқсанына арналған аралық қаржылық есептілікті жариялау

30.04.2021 ж. дейін

6

«Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында 2021 жылдың 1 тоқсанына арналған аралық қаржылық есептілікті жариялау

15.05.2021 ж. дейін

7

KAFIb 7 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

25.05.2021 ж. дейін

8

Жалғыз акционердің жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы шешімді қабылдауы, өткен қаржы жылындағы таза кірісті бөлу тәртібін және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау

01.06.2021 ж. дейін

9

KAFIb6 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

01.06.2021 ж. дейін

10

ҚЕД және «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурстарында 2020 жылға арналған жылдық аудиторлық қаржылық есептіліктің жариялану

01.06.2021 ж. дейін

11

KAFIb 4 және KAFIb 5 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

28.06.2021 ж. дейін

12

KAFIb10 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

05.07.2021 ж. дейін

13

KAFIb 9 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

12.07.2021 ж. дейін

14

ҚЕД интернет-ресурсында 2021 жылдың 2 тоқсанына арналған аралық қаржылық есептілікті жариялау

30.07.2021 ж. дейін

15

2020 жылдық есепті жариялау

31.07.2021 ж. дейін

16

KAFIb3 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

02.08.2021 ж. дейін

17

«Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында 2021 жылдың 2 тоқсанына арналған аралық қаржылық есептілікті жариялау

14.08.2021 ж. дейін

18

ҚЕД интернет-ресурсында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да атқарушы орган мүшелеріне 2020 жылдың аяғында сыйақы төлеудің жалпы мөлшері туралы ақпаратты жариялау

31.08.2021 ж. дейін

19

2021 жылдың 3-тоқсанына арналған аралық қаржылық есептілікті ҚЕД интернет-ресурсында жариялау

30.10.2021 ж. дейін

20

«Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында 2021 жылдың 3 тоқсанына арналған аралық қаржылық есептілікті жариялау

14.11.2021 ж. дейін

21

KAFIb7 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

25.11.2021 ж. дейін

22

KAFIb6 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

01.12.2021 ж. дейін

23

KAFIb4 және KAFIb5 облигациялары бойынша келесі купондық сыйақыны төлеу

31.12.2021 ж. дейін

24

2021 жылға арналған «ҚазАгроҚаржы» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына ұсыну

2021 ж. Желтоқсан

25   

Директорлар кеңесінің және / немесе Басқарманың құрамындағы өзгерістер туралы хабарлама

Туындауына қарай*

26

Басқа маңызды корпоративтік оқиғалар туралы хабарлама

Туындауына қарай*

Ескертпе:

* Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның листингтік Ережелерімен бекітілген тәртіпте және мерзімдерде.