8 (7172) 55-77-55

Call-center

Kz Ru En

«?азАгро» Холдингіні? 2013 жылы асты? жинау ж?мыстарына б?лген ?аражаты

23.08.2013 «?азАгро» ?лтты? Холдингі 2013 жылы асты? жинау нау?анын ?аржыландыру?а жалпы 17 млрд.те?ге б?луді жоспарлауда. ?аза?станны? негізгі асты? егу айма?тарында?ы шаруалар мен агро??рылымдарды ?олдау т?рлі ауылшаруашылы? техникасы мен несиелік ресурстарды ?сыну т?рінде ж?зеге асырылады. ?аржыландыруды? жалпы сомасыны? 13 млрд.те?геден астамы «?азАгро?аржы» А?-ны? асты? жинау техникасы мен жабды?тарын сатып алу?а арнал?ан бюджеттік емес к?здері болып табылады. Б?гінгі к?ні ?лтты? Холдинг ??рамында?ы лизинг компаниясы ?аза?станды? ?ндірушілер мен жабды?таушыларымен, сондай-а? жа?ын ж?не алыс шетел серіктестерімен техниканы жеткізу туралы келісім шарттарын жасады. Осы?ан орай, «?азАгро?аржы» А?-на келіп т?скен ?аржыландыру ?тінімдерінен 300 бірлік техника ?з иелерін тапты немесе жа?ын арада табады. «?азАгро» ??рамында?ы бас?а компания - Аграрлы? несие корпорациясы жоспарлан?ан 3,9 млрд.те?гені? 2,8 млрд.-?а жуы?ын асты? жинау ж?мыстарын ж?ргізуге ба?ыттады. Шаруаларды ?аржыландыру тікелей несиелендіру немесе несие серіктестері ар?ылы іске асырылады. ?з кезегінде Ауыл шаруашылы?ын ?аржылай ?олдау ?оры елімізді? о?т?стік ма?та жинау ж?мыстарын, сонымен ?атар «Егінжай» ба?дарламасын ?аржыландыру?а 500 млн.те?ге б?луді к?здеп отыр. Еске салайы?, а?ымда?ы жылды? басында егін егу нау?анын ?аржыландыру аясында «?азАгро» ?лтты? Холдингі 69,5 млрд.астам те?ге инестициялады. К?ктемгі дала ж?мыстары барысында Холдингті? еншілес компаниялары 5,7 млн. га егін жерін ??деу мен егуге м?мкіндік берген, барлы?ы ауылшаруашылы? ?ндіріс кешені субъектілеріні? 3 630 ?тінімін ?аржыландырды. Аны?тама: ?Р Ауыл шаруашылы? министрлігіні? м?ліметі бойынша ауыл шаруашылы?ы да?ылдарыны? егісі а?ымда?ы жылы 21,4 млн. га орналастырылды. К?ктемгі егіс ал?абы 18,6 млн. га ??рады. Д?нді да?ылдар (к?здік ж?не жазды?) 15,8 млн. га орналастырылды, оны? ішінде бидай – 13,1 млн. га. 2012–2016 жылдар?а арнал?ан ауыл шаруашылы?ы да?ыларыны? егіс ал?аптарын ?ртараптандыру ж?ніндегі меморандумдар аясында басымды да?ылдарды? ал?аптарын ке?ейту есебінен бидайды? ал?абы 2012 жылды? де?гейімен салыстыр?анда 355,0 мы? га (2,6%), к?ріш 3,7 мы? га (4%) азайтылды. Б?л ретте д?ндік ж?геріні? ал?абы 2,6 мы? га, арпаны? ал?абы – 4,1 мы? га, с?лыны? ал?абы - 38,0 мы? га ?л?айды,. Майлы да?ылдар 1,9 млн. га орналастырылды, б?л былтыр?ы жылды? де?гейінен 78,8 мы? га арты?, мал азы?ты? да?ылдары 3,1 млн. га (284,7 мы? га арты?).

Вернуться к списку
;