Рейтингтер

Рейтингтер

Fitch Ratings:

Соңғы өзгерістер енгізілген күн

2019 жылғы 4 сәуірде

Рейтингтік агенттік

Fitch Ratings

Деңгейі

BB+ (болжам Тұрақты)

https://www.fitchratings.com/site/pr/10027774

  • Шетелдік және ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді ЭДР «ВВ+» деңгейінде расталды, болжамы «Тұрақты» деңгейден «Негативті» деңгейге өзгертілді
  • Шетелдік валютадағы қысқа мерзімді ЭДР «В» деңгейінде расталды
  • Ұлттық рейтинг «AА(kaz)» деңгейінде расталды, болжамы «Негативті» 
  • Қолдау рейтингтері «3» деңгейінде расталды
  • Ұзақ мерзімді ЭДР қолдау деңгейі «BB+» ретінде расталды
  • Басым қамсыздандырылмаған борыш: рейтинг «BB+» деңгейінде расталды
  • Басым қамсыздандырылмаған борыш: ұлттық рейтинг «AA(kaz)» деңгейінде расталды
  • Басым қамсыздандырылмаған борыш: болжалды рейтингтер «BB+(EXP)»/«AA(kaz)(EXP)» деңгейлерінде расталды.