Басшылығы

Басшылығы
Тасжүреков Ербол Қуанышұлы
Акционердің өкілі – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Избастин Қаныш Теміртайұлы
"ҚазАгроҚаржы" АҚ Басқарма Төрағасы
Мадиев Сержан Нураханович
Тәуелсіз директор – "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі»
Оразбаев Руслан Сагадатович
Тәуелсіз директор – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Джуанышбаева Айгуль Кенесбековна
Акционердің өкілі - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі»
Избастин Қаныш Теміртайұлы
"ҚазАгроҚаржы" АҚ Басқарма Төрағасы
Карнакова Назгүл Шолпанқұлқызы
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарушы директор, Басқарма мүшесі
Оспанов Бахтияр Сұлтанбекұлы
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарушы директор, Басқарма мүшесі
Әшірбеков Алмат Бүркітбайұлы
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарушы директор, Басқарма мүшесі
Ахмеджанова Зарина Булатовна
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарушы директор, Басқарма мүшесі