8 (7172) 55-77-55

Call-center

Kz Ru En

Вакансиялар

Бос жұмыс орындары
 • «ҚазАгроҚаржы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына орналасуға үміткерлерді іріктеу жүргізеді.

  Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:

  1) бухгалтерлік есеп және аудит, және/немесе қаржы, және/немесе экономика, және/немесе құқықтану салаларындағы жоғары кәсіби білімі мен қосымша арнаулы даярлығы;
  2) ішкі аудит қызметінде кемінде бес жыл жұмыс тәжірибесі немесе басшы лауазымында кемінде екі жыл жұмыс тәжірибесі және ішкі аудит қызметінде кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесі болған жағдайда жиынтықтап алғанда кемінде бес жыл;
  3) этика кодексі мен Стандарттарды білу және түсіну;
  4) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын білу;
  5) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу, соның ішінде аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп, салық салу мәселелері бойынша.
  6) қосымша арнаулы даярлығы, «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес алынған «аудитор» біліктілік куәлігі  және/немесе CIA (Certified Internal Auditor) ішкі аудит саласындағы сертификаты, және/немесе ACCA (Association of Certified 7) Chartered Accountants) машықтанған бухгалтердің  сертификаты, және/немесе DipIFR  (Diploma in International Financial Reporting) дипломы, және/немесе CIPA (Certified Internal Professional Accountant) халықаралық кәсіби бухгалтер сертификаты, және/немесе CIMA дипломы (Chartered Institute of Management Accountants – Басқарушылық есеп жөніндегі мамандардың артықшылықты институты) «Бизнес тиімділігін басқару», және/немесе Сертификатталған қаржы менеджерлері институты (Ұлыбритания) шығарған сертификатталған кәсіби ішкі аудитор дипломы  (DipCPIA).
  7) мемлекеттік және шет тілдерін білгені қошеметтеледі.

  Міндеттері:

  1) стандарттармен белгіленген тиімділік пен пайдалылық өлшемшарттарына сәйкес, Қызметті тиімді басқару және Қоғам үшін оның пайдалылығын қамтамасыз ету;Қызметтің орташа мерзімді кезеңге арналған Стратегиялық жоспарын әзірлеу;
  2) қызметтің тәуекелге бағдарланған жылдық аудиторлық жоспарының мерзімінде жасалуын, оның орындалуын бақылау;
  3) қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының және ішкі аудит бойынша әдістемелік ұсыныстар мен Қызметтің жұмысына қатысты басқа да құжаттардың әзірленуін қамтамасыз ету;
  4) қызметтің жасаған есептерінің ішкі аудитті ұйымдастыру бойынша ішкі нормативтік құжаттар мен Стандарттардың талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ету;
  5) аудиторлық тапсырманың орындалу нәтижелерін назарға жеткізу;
  6) қызметтің бүкіл жұмыс түрлерін қамтитын Ішкі аудит сапасының кепілдігі және оны арттыру бағдарламасын әзірлеу және іске асыру;
  7) аудит жөніндегі комитеттің және Директорлар кеңесінің жылдық жұмыс жоспары шеңберінде Қызметтің мәселелерін жоспарлау және оларды мерзімінде қарау;
  8) ақпаратпен алмасу және тиісті деңгейде қамтуды және қосарлы жұмысты барынша азайтуды қамтамасыз ету мақсатында, Қызметтің кепілдік пен кеңес беру бойынша қызмет көрсететін басқа ішкі және сыртқы тараптармен жұмысын үйлестіру;
  9) ережемен анықталған Қызметтің функцияларының, құқықтарының, өкілеттігінің және жауапкершілігінің ішкі аудиттің мақсаты мен міндетіне сәйкес келуін мерзімді түрде бағалап отыру және мұндай бағалаудың нәтижелерін Аудит жөніндегі комитеттің және Директорлар 10) кеңесінің назарына жеткізіп отыру;
  10) қызмет жұмыскерлерінің кәсіби даярлық деңгейін арттыру шараларын қолдану.

  «ҚазАгроҚаржы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Ішкі аудит қызметінің  аудиторлары лауазымына үміткерлерді іріктеу жүргізеді.

  Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:

  1) қоғам қызметінің салалық бағыттарына сәйкес экономика және қаржы, және/немесе бухгалтерлік есеп және аудит, және/немесе ақпараттық технологиялар салаларындағы, және/немесе техника саласындағы, және/немесе заң саласындағы жоғары кәсіби білімі.
  2) қоғамның тиісті салалық ерекшелігіне сәйкес келетін аудит, және/немесе бухгалтерлік есеп, және/немесе қаржы, және/немесе ақпараттық технологиялар салаларындағы, және/немесе техника саласындағы, және/немесе заң саласындағы жұмыс тәжірибесі – үш жылдан кем емес;
  3) этика кодексі мен Стандарттарды білуі және оларды қолдана білу шеберлігі;
  4) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі, соның ішінде аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп, салық салу мәселелері бойынша білімі.
  5) аудит, және/немесе есеп және қаржы менеджменті, және/немесе АТ саласында сертфикатының және/немесе біліктілігінің болғаны, мемлекеттік және шет тілдерін білгені қошеметтеледі.

  Міндеттері:
  1. Ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйелерін бағалау және оларды жетілдіруге ықпал ету;
  2. Қоғам ресурстарын және Қоғам активтерінің мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз ету бойынша қолданылатын әдістерді (тәсілдерді) пайдалану ұтымдылығын және тиімділігін бағалау;
  3. Аудиторлық тексерістер, консультациялық тапсырмалар жүргізу, бизнес-процестерді талдау және бақылау жүйесін бағалау, тәуекелдерді анықтап, оларды бағалау;
  4. Есеп жасау және аудиторлық тапсырмалардың нәтижелері бойынша ұсыныстар әзірлеу.
  5. Ішкі аудит қызметінің тиімділігін арттыруға және компания ішіндегі экономикалық тәуекелдерді төмендетуге бағытталған шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу;

  Біз ұсынамыз:

  - тиянақталған еңбекақы, сондай-ақ қойылған KPI орындағаны үшін бонус;
  - сегіз сағаттық жұмыс күнін (09:00-дан 18:30 дейін), бес күндік жұмыс аптасын, 30 күн жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын;
  - оқу, кәсіби және карьерлік өсу мүмкіндігі;
  - ең бастысы — қызықты жұмыс!

  Үміткерлердің түйіндемелері соңғы күнін қоса алғанда, 2019 жылғы 24 маусымға дейін қабылданады. Түйіндемені мына электрондық адреске жолдауға болады:  v.khamitova@kaf.kz, байланыс телефондары: 8 /7172/ 59-28-74 (іш. 4650).

  Проблемалық жобаларды оңалту бөлімінің менеджері

  Негізгі талаптар:

  1) қаржы және/немесе экономика салаларындағы жоғары кәсіби білім;
  2) бөлімше қызметінің ұқсас ерекшелігі бойынша немесе қаржы, экономикалық, банк салалаларында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі;
  3) қаржылық есептілік бойынша қаржы-шаруашылық талдауды, кәсіпорын қызметіне тоғыспалы тексеріс жүргізе білу, соның ішінде мұндай тексерісті компанияның операциялық қызметін талдау үшін іске асырылып жатқан орнына бару арқылы жүргізе білу;
  4) инвестициялық жобаларды қаржылық-экономикалық модельдеуді білу;
  5) кепіл мүлкін соттан тыс және сот тәртібінде сату рәсімдерін білу;
  6) лауазым бейініне сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу;
  7) сондай-ақ мемлекеттік және шетел тілдерін білгені жақсырақ.

  Міндеттері:

  1) инвестициялық жобаларға сапалы қаржы-экономикалық сараптама жүргізу, жобаларды құрылымдау;
  2) жобаларды іске асырудағы проблемаларды табу;
  3) компанияны басқаруда дағдарысқа қарсы шараларды ұсыну;
  4) клиентті оңалту жоспарын әзірлеу;
  5) проблемалық жобаларды іске асыру үшін инвесторларды тарту;
  6) жобалар бойынша кеңейтілген мониторинг жүргізу;
  7) проблемалы жобаны оңалтуға бағытталған процедуралар жүргізілгеннен кейін, міндеттемелердің одан әрі тиісті түрде орындалуын бақылау;
  8) өндірістік қажеттілік бойынша қызметтік іссапарларға бару.

  Берешекті өндіріп алу жөніндегі бөлімнің менеджері

  Негізгі талаптар:

  1) экономика, құқықтану салаларындағы жоғары кәсіби білім;
  2) бөлімше қызметінің ұқсас ерекшелігі бойынша немесе қаржы, экономикалық, банк салаларында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі;
  3) лауазымның мамандануына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалары мен нормативтік-құқықтық құжаттарын, «Қаржы лизингі туралы» ҚР Заңын, «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР Заңын, «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» ҚР Заңын, «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» ҚР Заңын білу, сондай-ақ лауазым бойынша функционалдық міндеттерді атқаруға қажетті басқа да міндетті білім.
  4) сондай-ақ мемлекеттік және шетел тілдерін білгені жақсырақ.

   Міндеттері:

  1) сотқа дейінгі реттеу іс-шараларына бастамашылық жасау арқылы дәлелді базаны қалыптастыру және берешекті өндіріп алу бойынша уақтылы шаралар қабылдау;
  2) кепілге салынған мүлікті мәжбүрлеп соттан тыс тәртіпте сатуға байланысты іс-шараларды жүзеге асыру;
  3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен ішкі нормативтік құжаттар шеңберінде лизингке берілген Қоғамның мүлкін (автомобильдерді, ауыл шаруашылығы техникасы мен арнайы техниканы, жабдықтарды) қайтару (алып қою) бойынша іс-шараларды жүзеге асыру;
  4) оңалту/банкроттық рәсімдері шеңберінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, заңды және жеке тұлғалармен қарым-қатынаста, Кредиторлар жиналысында/комитетінде кредитор ретінде Қоғамның мүддесін білдіру;
  5) атқарушылық іс жүргізу шеңберінде іс-шараларды жүзеге асыру;
  6) проблемалық жобаларды сату мақсатында инвесторларды іздестіру іс-шараларын жүзеге асыру;
  7) өндірістік қажеттілік болған жағдайда жобалар бойынша қызметтік іссапарларға баруды ұйымдастыру;

  Түйіндемелеріңізді төменгі адрес бойынша жолдау қажет:s.kitapbayev@kaf.kz ,тел. 8-7172-55-73-41 (вн. 1150)

   

;