Бос жұмыс орындары

Бос жұмыс орындары

Ішкі аудит қызметінің басшысы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына орналасуға үміткерлерді іріктеу жүргізеді.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:

 • бухгалтерлік есеп және аудит, және/немесе қаржы, және/немесе экономика, және/немесе құқықтану салаларындағы жоғары кәсіби білімі мен қосымша арнаулы даярлығы;
 • ішкі аудит қызметінде кемінде бес жыл жұмыс тәжірибесі немесе басшы лауазымында кемінде екі жыл жұмыс тәжірибесі және ішкі аудит қызметінде кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесі болған жағдайда жиынтықтап алғанда кемінде бес жыл;
 • Этика кодексі мен Стандарттарды білу және түсіну;
 • халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын білу;
 • Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу, соның ішінде аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп, салық салу мәселелері бойынша.
 • қосымша арнаулы даярлығы, «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес алынған «аудитор» біліктілік куәлігі  және/немесе CIA (Certified Internal Auditor) ішкі аудит саласындағы сертификаты, және/немесе ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) машықтанған бухгалтердің  сертификаты, және/немесе DipIFR  (Diploma in International Financial Reporting) дипломы, және/немесе CIPA (Certified Internal Professional Accountant) халықаралық кәсіби бухгалтер сертификаты, және/немесе CIMA дипломы (Chartered Institute of Management Accountants – Басқарушылық есеп жөніндегі мамандардың артықшылықты институты) «Бизнес тиімділігін басқару», және/немесе Сертификатталған қаржы менеджерлері институты (Ұлыбритания) шығарған сертификатталған кәсіби ішкі аудитор дипломы  (DipCPIA).
 • Мемлекеттік және шет тілдерін білгені қошеметтеледі.

Міндеттері:

 • Стандарттармен белгіленген тиімділік пен пайдалылық өлшемшарттарына сәйкес, Қызметті тиімді басқару және Қоғам үшін оның пайдалылығын қамтамасыз ету;
 • Қызметтің орташа мерзімді кезеңге арналған Стратегиялық жоспарын әзірлеу;
 • Қызметтің тәуекелге бағдарланған жылдық аудиторлық жоспарының мерзімінде жасалуын, оның орындалуын бақылау;
 • Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының және ішкі аудит бойынша әдістемелік ұсыныстар мен Қызметтің жұмысына қатысты басқа да құжаттардың әзірленуін қамтамасыз ету;
 • Қызметтің жасаған есептерінің ішкі аудитті ұйымдастыру бойынша ішкі нормативтік құжаттар мен Стандарттардың талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ету;
 • аудиторлық тапсырманың орындалу нәтижелерін назарға жеткізу;
 • Қызметтің бүкіл жұмыс түрлерін қамтитын Ішкі аудит сапасының кепілдігі және оны арттыру бағдарламасын әзірлеу және іске асыру;
 • Аудит жөніндегі комитеттің және Директорлар кеңесінің жылдық жұмыс жоспары шеңберінде Қызметтің мәселелерін жоспарлау және оларды мерзімінде қарау;
 • ақпаратпен алмасу және тиісті деңгейде қамтуды және қосарлы жұмысты барынша азайтуды қамтамасыз ету мақсатында, Қызметтің кепілдік пен кеңес беру бойынша қызмет көрсететін басқа ішкі және сыртқы тараптармен жұмысын үйлестіру;
 • Ережемен анықталған Қызметтің функцияларының, құқықтарының, өкілеттігінің және жауапкершілігінің ішкі аудиттің мақсаты мен міндетіне сәйкес келуін мерзімді түрде бағалап отыру және мұндай бағалаудың нәтижелерін Аудит жөніндегі комитеттің және Директорлар кеңесінің назарына жеткізіп отыру;
 • Қызмет жұмыскерлерінің кәсіби даярлық деңгейін арттыру шараларын қолдану. 

Біз ұсынамыз:

 • тиянақталған еңбекақы, сондай-ақ қойылған KPI орындағаны үшін бонус;
 • сегіз сағаттық жұмыс күнін (09:00-дан 18:30 дейін), бес күндік жұмыс аптасын, 30 күн жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын;
 • оқу, кәсіби және карьерлік өсу мүмкіндігі;
 • ең бастысы — қызықты жұмыс!

Үміткерлердің түйіндемелері соңғы күнін қоса алғанда, 2020 жылғы 24 ақпаннан бастап 13 наурызға дейін қабылданады. Түйіндемені мына электрондық адреске жолдауға болады:  a.alimkhanova@kaf.kz,  байланыс телефондары: 8 /7172/ 55-65-33 (вн. 1609).